BLOG: PREDSTAVLJAMO VAM GDJICU

GDJICA je mladi brend proistekao iz kreativne ideje I znanja stečenog na Modnom Institutu Sitam. Istraživanjem smo …

Tradicija duga 70 godina

Steknite sertifikat čuvenog Modnog Instituta SITAM !

SITAM Kursevi

Od KONSTRUKCIJE pa sve do KROJENJA i ŠIVENJA,  napredni, individualni ili mini kursevi

SITAM Metodologija

Modni Institut SITAM nudi inovativni način savladavanja znanja i veština iz oblasti konstrukcije odeće.

Šta je zapravo SITAM ?

Modni Institut SITAM je edukativni centar za sve kreativce koji žele da steknu osnovno ili prošire svoje postojeće znanje o šivenju, krojenju, konstrukciji, modelovanju i dizajniranju odeće. Organizujemo sertifikovane obuke po ustanovljenom planu i programu profesionalnog Modnog Instituta Sitam iz Padove, Italije, koji ima tradiciju dugu 70 godina.

Ono sto nas izdvaja je posebna metodologija pomoću koje veoma brzo i lako polaznici usvajaju zahtevne veštine. Jedan od ključnih elemenata obuke je alat koji dobijate u okviru kurseva – posebno patentirani i zaštićen lenjir, stručna literatura i udžbenici, koji su nastali kao rezultat dugogodišnjeg rada I usavršavanja same metodologije.

” Pored višemesečnih kurseva po italijanskoj Sitam metodologiji, organizujemo i višenedeljne mini
kurseve, individualne časove i radionice. “

Sitam je mesto za sve one koji žele da:

  • Steknu sveobuhvatno znanje iz sveta mode
  • Iskažu svoje umetničke i kreativne sposobnosti
  • Pronađu posao u oblasti tekstilne industrije
  • Pokrenu svoj posao u šnajderskoj i modelarskoj oblasti
  • Kvalitetno provedu svoje slobodno vreme
  • Imaju koristi od svog hobija
  • Polože ispite u vezi sa krojenjem, šivenjem, konstrukcijom i modelovanjem odeće na fakultetima i visokim školama

Metodologija SITAM

Metodologija Sitam instituta počela je da se razvija u prvoj polovini prošlog veka, kada je porodica Padovani, koja se tada već tradicionalno bavila krojačkim zanatom, počela da razvija posebni instrument koji olakšava konstruisanje i modeliranje muške, ženske i dečje odeće. Njihova metodologija pored razvoja posebnog instrumenta – kvadrantnog lenjira podrazumeva i teorijsku razradu, koja omogućava polaznicima da lako i brzo savladaju čak i komplikovane pojmove, korak po korak…

Sredstvo pomoću kog se „SITAM praktični metod“ realizuje, bolje poznato pod imenom „kvadrat“, predstavlja nacrte krivih, na kome je svaka od krivih povezana sa odredjenim šablonom (rame, kraj rukava, otvor za ruku (početak rukava), itd.), koji se tako mogu nacrtati na pravilan način.

Osnovni geometrijski princip je razvijen i predstavljen u vidu grafičkih znakova prema logici, na takav način da korišćenje ovog alata (SITAM kvadrata) ne izaziva poteškoće. U ovu svrhu usvojeni su odredjeni trikovi, koji su poprilično jednostavni:

  • koriste se tri boje
  • koristi se progresivno numerisanje razmera, kojim se izbegava propuštanje nekih operacija
  • koristi se izrada otvora na kvadratu, pravilno izračunatih i pozicioniranih, kako bi se garantovala maksimalna preciznost kvadrata

Dakle, kod SITAM praktičnog metoda, „kvadrat“ predstavlja nezamenljivo srestvo za lako rešavanje problema vezanih za krojenje, ujedno i po pitanju šnitova predstavljenih u knjizi kao i za sve ostale šnitove koji mogu biti proizvod Vaše mašte.

Vizija Modnog Instituta Sitam

je da promeni tržišnu sliku Srbije i osposobi kadar koji trenutno nedostaje za rad u tekstilnoj industriji. Želimo da kvalitetnom obukom po ozbiljnoj metodologiji osposobimo naše polaznike da odu korak dalje od same veštine, da unesu kreativnost i postignu profitabilnost radeći ono što vole.

Naša misija

je da pružimo kvalitetno i upotrebljivo znanje i veštine našim polaznicima, kao i da proširimo
vidike i pomognemo im da sagledaju mogućnosti primene krojenja, šivenje, konstrukcije i modelovanja
odeće u ličnom i profesionalnom kontekstu.

Slavica Simeunović

Predavač

Milica Fišić

Predavač

Jovana Puzović

Predavač

Inka Lazović

Predavač

Gvozdićeva 9, 11000 Beograd

(+381) 63 \ 226 - 110

BUDITE NA VREME OBAVEŠTENI O NOVOSTIMA I AKTUELNOSTIMA

PRIJAVI SE NA BESPLATNU MAIL LISTU

Uspešno ste se Prijavili !

Share This