Osnove Patchworka

• kurs PATCWORKA Vam nudi mogućnost samostalne izrade predmeta patchwork tehnikom i bazično upoznavanje sa raznim tehnikama.

Grupe

maksimum 4 polaznika

Časovi

2 puta nedeljno (11h-15h i 16h-20h)

Trajanje

96 sati / 3 meseca

cilj i svrha kursa:

 • mogućnost samostalne izrade predmeta patchwork tehnikom i bazično upoznavanje sa raznim tehnikama
 • upoznavanje alata, pribora i papučica za šivenje za rad u patchwork tehnici
 • upoznavanje sa materijalima i punjenjem
 • upoznavanje sa osnovnom terminologijom na srpskom i engleskom jeziku radi lakšeg snalaženja prilikom upotrebe interneta
 • osnove šivenja (ukoliko polaznik već ne vlada šivenjem na mašini)
 • određivanje mera za željene predmete, crtanje i pravila krojenja delova koji se sklapaju u celinu
 • izrada osnovnih patchwork blokova i njihovo sastavljanje u zamišljenu celinu
 • upoznavanje sa tehnikama izrade aplikacija
 • načini prošivanja gotovih produkata (quilting), upoznavanje sa osnovnim bodovima (ručnim i mašinskim) za prošivanje i ukrašavanje
 • načini porubljivanja i vrste poruba (bordura)

Potreban materijal i alati za obuku koje škola obezbedjuje:

  – mašina za šivenje
  – podloga za sečenje
  – ručni kružni (rotacioni) nož za krojenje, makaze
  – posebno obeleženi lenjiri za krojenje i sečenje uz kružni nož
  – krede, markeri, špenadle, zihernadle
  – pamučne raznobojne materijale za vežbanje

Gvozdićeva 9, 11000 Beograd

(+381) 63 \ 226 - 110

Share This